“Izkustveno učenje kot praksa in teorija izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vrtcu Trnovo” (2010) Andragoška spoznanja, 16(1), pp. 35–46. doi:10.4312/as.16.1.35-46.