“Izobraževanje zapornikov. Zaznavne, spoznavne in druge značilnosti zapornikov” (2002) Andragoška spoznanja, 8(1), pp. 32–37. doi:10.4312/as.8.1.32-37.