“Razvoj kariere kot interakcija med posameznikom in organizacijo ter vloga v izobraževanja. 1. del: predhodna izbira poklica” (2002) Andragoška spoznanja, 8(2), pp. 84–102. doi:10.4312/as.8.2.84-102.