Mohorčič Špolar, V. (2010) „Znanje in izobraževanje kot sredstvo za izhod iz krize“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 16(2), str. 5–10. doi: 10.4312/as.16.2.5-10.