“Tečaji španščine za starejše odrasle na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše” (2016) Andragoška spoznanja, 22(1), pp. 7–20. doi:10.4312/as.22.1.7-20.