“Predstava o sebi in načrtovanje kariere” (2001) Andragoška spoznanja, 7(2), pp. 41–54. doi:10.4312/as.7.2.41-54.