“Vpeljevanje strategije vseživljenjskosti učenja” (1996) Andragoška spoznanja, 2(2), pp. 5–9. doi:10.4312/as.2.2.5-9.