Dobnik, N. in Turk, T. (1996) „Načrtovanje računalniško podprtega izobraievanJa na daljavo“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 2(2), str. 65–67. doi: 10.4312/as.2.2.65-67.