Dobnik, N. (1996) „Michel Serres od komunikacijske družbe k učeči se družbi“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 2(4), str. 35–37. doi: 10.4312/as.2.4.35-37.