Kožar, K. (2010) „Teoretska izhodišča za pripravo izobraževalnih programov za življenje v multikulturni družbi“, Andragoška spoznanja, 16(4), str. 14–26. doi: 10.4312/as.16.4.14-26.