Jelenc, Z. (1997) „Visokošolsko izobraževanje odraslih v Sloveniji - s strategijo ali brez nje“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 3(2), str. 39–45. doi: 10.4312/as.3.2.39-45.