“Kakovost v izobraževalni dejavnosti” (1997) Andragoška spoznanja, 3(3-4), pp. 26–33. doi:10.4312/as.3.3-4.26-33.