Klemenčič, S. (1997) „Kurikularna prenova tujih jezikov za odrasle“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 3(3-4), str. 52–66. doi: 10.4312/as.3.3-4.52-66.