“Razvoj prosvetne misli na Slovenskem” (1998) Andragoška spoznanja, 4(1-2), pp. 87–93. doi:10.4312/as.4.1-2.87-93.