Šulak, T. (1998) „Vid Pečjak: Psihologija tretjega življenjskega obdobja“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 4(3-4), str. 71. doi: 10.4312/as.4.3-4.71.