Mirčeva, J. (1999) „Izobraževanje zaposlenih v tranzicijskem gospodarstvu“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 5(2-3), str. 54–63. doi: 10.4312/as.5.2-3.54-63.