Findeisen, D. (1999) „So naše ciljne skupine res nedosegljive?“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 5(2-3), str. 85–93. doi: 10.4312/as.5.2-3.85-93.