“So naše ciljne skupine res nedosegljive?” (1999) Andragoška spoznanja, 5(2-3), pp. 85–93. doi:10.4312/as.5.2-3.85-93.