Žalec, N. (1999) „Kako lahko posameznik izraža svoje aktivno državljanstvo?“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 5(4), str. 87–89. doi: 10.4312/as.5.4.87-89.