Špilek Štumberger, K. (2000) „Izkušenjsko učenje - učenje z delovanjem“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 6(1), str. 13–26. doi: 10.4312/as.6.1.13-26.