“Sociokronološka izhodišča za načrtovanje kariere” (2001) Andragoška spoznanja, 7(3), pp. 60–72. doi:10.4312/as.7.3.60-72.