Kump, S. (2009) „Premislek o namenih izobraževanja odraslih“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 15(4), str. 5–7. doi: 10.4312/as.15.4.5-7.