Kump, S. in Majerhold, K. (2009) „Paradigma izobraževanja za dobrobit posameznika in skupnosti“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 15(4), str. 12–26. doi: 10.4312/as.15.4.12-26.