Jelenc Krašovec, S. (2000) „Dr. Barica Marentič Požarnik: Psihologija učenja in pouka“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 6(4), str. 150–152. doi: 10.4312/as.6.4.150-152.