Jelenc Krašovec, S. (2009) „Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 15(4), str. 38–51. doi: 10.4312/as.15.4.38-51.