“Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih” (2009) Andragoška spoznanja, 15(4), pp. 38–51. doi:10.4312/as.15.4.38-51.