“Socialni kapital in izobraževalne potrebe odraslih v obdobju spreminjanja dela in trženja” (2001) Andragoška spoznanja, 7(4), pp. 14–16. doi:10.4312/as.7.4.14-16.