Krajnc, A. (2009) „Vpliv izobraževanja starejših na motivacijo za izobraževanje ostalih generacij“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 15(3), str. 31–39. doi: 10.4312/as.15.3.31-39.