“Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj kot vseživljenjski proces” (2009) Andragoška spoznanja, 15(2), pp. 19–28. doi:10.4312/as.15.2.19-28.