“Izobraževanje in gospodarska kriza” (2009) Andragoška spoznanja, 15(1), pp. 5–7. doi:10.4312/as.15.1.5-7.