“Prožna varnost (flexicurity) kot izziv realnosti” (2009) Andragoška spoznanja, 15(1), pp. 25–30. doi:10.4312/as.15.1.25-30.