“Življenjski slog starejših v domovih za starejše” (2017) Andragoška spoznanja, 23(1), pp. 53–71. doi:10.4312/as.23.1.53-71.