“Potrebe po magistrskem študiju babištva v Sloveniji” (2017) Andragoška spoznanja, 23(1), pp. 73–85. doi:10.4312/as.23.1.73-85.