Clover, D., Taber, N. in Sanford, K. (2018) „Prepojeno z roza in modro: Videti nevidno patriarhijo s feminističnim muzejskim hekom“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 24(3), str. 11–28. doi: 10.4312/as.24.3.11-28.