“Moško ospoljeni prostor” (2018) Andragoška spoznanja, 24(3), pp. 29–38. doi:10.4312/as.24.3.29-38.