“Gradimo mostove v izobraževanju odraslih” (2018) Andragoška spoznanja, 24(2), pp. 117–120. doi:10.4312/as.24.2.117-120.