“BIOGRAFSKO UČENJE IN MOŠKOST PRI STAREJŠIH MOŠKIH” (2019) Andragoška spoznanja, 25(2), pp. 53–66. doi:10.4312/as.25.2.53-66.