Valadas, S. T., Vilhena, C. in Fragoso, A. (2019) „PREHODI V UPOKOJITEV: DOJEMANJE STAREJŠIH MOŠKIH NA PORTUGALSKEM“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 25(2), str. 37–51. doi: 10.4312/as.25.2.37-51.