“Pismenost odraslih in temeljne izobraževalne politike s primerjalne perspektive: ugotovitve iz štirih držav” (2019) Andragoška spoznanja, 25(3), pp. 125–140. doi:10.4312/as.25.3.125-140.