“Sto let ljudskih visokih šol (Volkshochschulen) v Nemčiji” (2020) Andragoška spoznanja, 26(1), pp. 139–141. doi:10.4312/as.26.1.139-141.