Fišer, Živa in Baruca Arbeiter, A. (2020) „Možnosti za uporabo na študenta osredinjenih metod poučevanja in učenja bioloških predmetov na UP FAMNIT“, Andragoška spoznanja, 26(2), str. 47–57. doi: 10.4312/as.26.2.47-57.