“Možnosti za uporabo na študenta osredinjenih metod poučevanja in učenja bioloških predmetov na UP FAMNIT” (2020) Andragoška spoznanja, 26(2), pp. 47–57. doi:10.4312/as.26.2.47-57.