Mezgec, M. (2020) „Profesionalni razvoj in pedagoško usposabljanje visokošolskega učitelja“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 26(2), str. 75–85. doi: 10.4312/as.26.2.75-85.