“Integracija kot večsmerni proces: Študija primera inovativnih projektov integracije priseljencev v Sloveniji” (2020) Andragoška spoznanja, 26(3), pp. 103–120. doi:10.4312/as.26.3.103-120.