Možina, E. (2007) „Premislek o položaju pismenosti v sloveniji“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 13(1), str. 5–8. doi: 10.4312/as.13.1.5-8.