Findeisen, D. (2012) „Čustva, učenje in zavzetost - pogovor z Vero Kodrič“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 18(1), str. 81–86. doi: 10.4312/as.18.1.81-86.