Findeisen, D. (2012) „Za koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja je koncept izobraževanja odraslih vitalnega pomena“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 18(1), str. 87–91. doi: 10.4312/as.18.1.87-91.