“Za koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja je koncept izobraževanja odraslih vitalnega pomena” (2012) Andragoška spoznanja, 18(1), pp. 87–91. doi:10.4312/as.18.1.87-91.