“Konferenci ‘Leto dejavncega staranja in solidarnosti med generacijami’ na rob” (2011) Andragoška spoznanja, 17(2), pp. 91–95. doi:10.4312/as.17.2.91-95.