“Dvojezičnost in jezikovno izobraževanje za izboljšanje kognitivnega zdravja starejših ljudi” (2021) Andragoška spoznanja, 27(2), pp. 33–52. doi:10.4312/as/9577.